SKU: ta-uasa-bm-std-4-sk-sjk Categories: , , , , Tags: , , Vendor: Teacher Ant

2023 UASA Standard 4 Bahasa Melayu for SK & SJKC

Original price was: RM29.90.Current price is: RM16.90.

3 set of model exam paper for UASA BM Standard 4 for Sekolah Kebangsaan and SJKC. FREE guide book of ‘Teknik Menjawab Soalan UASA’ for each purchase.

Soft copy only, after payment, you can download the PDF of UASA BM Standard 4 immediately.

3 set soalan model Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA) untuk Tahun 4 Sekolah Kebangsaan dan SJKC. PERCUMA buku panduan “Teknik Menjawab Soalan UASA (BM)”. Selepas bayaran, anda boleh terus muat turun PDF UASA BM Tahun 4, tetapi buku panduan “Teknik Menjawab Soalan UASA (BM)”.

三份华小四年级国语UASA模拟试卷(也适用于国小,Sekolah Kebangsaan),附送【国文UASA作答技巧】。只有soft copy,付款后可以直接下载四年级国语UASA考卷PDF文件,免费的【国文UASA作答技巧】。

Description

2023 UASA BM Standard 4 for Sekolah Kebangsaan (SK) and SJKC consist of 3 sets of UASA model exam paper for Bahasa Melayu subject. The model exam paper follow the latest UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) format, according to Ministry of Education Malaysia.

We include a copy of ‘Teknik Menjawab Soalan UASA’ to help students to ace the exam.

Contents of 2023 UASA BM Standard 4 (SK & SJKC)

 • 3 set of UASA BM Standard 4 model exam paper
 • Complete answer for every set of model exam paper, including essay or composition
 • FREE: Teknik Menjawab Soalan UASA (Bahasa Melayu)
  • Technique for answering questions in UASA BM Bahagian B, C & D
  • Sample questions to show the working

This guide is very useful in helping students to preparing the exam because we will clarify some of the common misconception about UASA BM papers. For example, the word count. Parents and even teachers thought the word count is just the sum of each word (perkataan), but this is not true.

You can download the UASA Standard 4 BM model exam paper PDF file and “Teknik Menjawab Soalan UASA” immediately after payment made.

Frequently Asked Questions

 1. Why are the objective questions in your UASA BM paper have ABCD 4 options? Aren’t all UASA exam papers objective questions consist of only 3 options (ABC)?
 • The format of objective questions in UASA exam depends on the subject. For example, the objective questions in UASA English paper only have 3 options (ABC). However, this is NOT the case for Bahasa Melayu, whereby there are still 4 options (ABCD).
 • For more information, refer to our post here: UASA Bahasa Melayu format

3 set model soalan 2023 UASA Bahasa Melayu untuk murid-murid Tahun 4 Sekolah Kebangsaan (SK) and SJKC. Soalan mengikut format Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA) yang terkini.

Kami sertakan “Teknik Menjawab Soalan UASA (BM) untuk membantu pelajar mencapai kejayaan dalam peperiksaan.

Kandungan “2023 UASA BM Tahun 4 (SK & SKJC)”

 • 3 set model soalan UASA Bahasa Melayu
 • Jawapan lengkap untuk setiap set model soalan, termasuk Karangan
 • PERCUMA: “Teknik Menjawab Soalan UASA (BM)”
  • Tip and Teknik untuk menjawab soalan-soalan Bahagian B, C dan D
  • Contoh soalan dengan penerangan terperinci

Panduan ini sangat berguna dalam membantu pelajar dalam penyediaan peperiksaan kerana kami akan menerangkan konsep penting dan salah faham orang ramai tentang UASA Bahasa Melayu. Contohnya, pengiraan jumlah perkataan untuk karangan. Ramai ingat ini hanya jumlahkan number perkataan yang ditulis, tetapi ini tidak benar.

Anda boleh muat turun fail PDF kertas model Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA) Tahun 4 BM dan “Teknik Menjawab Soalan UASA” dengan segera selepas pembayaran dilakukan.

Soalan Lazim

 1. Adakah soalan objektif dalam UASA Bahasa Melayu mempunyai 4 pilihan (ABCD)? Bukankah soalan objektif  dalam kesemua kertas peperiksaan UASA mempunyai 3 pilihan (ABC) sahaja?
 • Format soalan objektif dalam peperiksaan UASA bergantung kepada subjek. Sebagai contoh, soalan objektif dalam kertas peperiksaan UASA Bahasa Inggeris hanya mempunyai 3 pilihan (ABC). Walau bagaimanapun, untuk subjek UASA Bahasa Melayu, soalan objektif masih ada 4 pilihan (ABCD).
 • Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada post kami disini: format UASA Bahasa Melayu

三份2023 UASA四年级国语,根据教育局最新公布的UASA考试格式而准备的。
附送【国文UASA作答技巧】,帮助同学们考得更好的成绩!
内容

 • 三份UASA国语考卷(四年级)
 • 每份考卷附上完整答案,包括作文题目
 • 免费赠送:【国文UASA作答技巧】
  • UASA国语Bahagian B, C 和D题目的作答方式
  • 例子详细解释作答步骤和得分要点

我们相信【国文UASA作答技巧】对同学们很有帮助,因为里面会厘清许多家长甚至是老师们对UASA国语试卷的误解。例如,国语作文字数的计算方式,其实并不是直接计算多少个字(perkataan),而是另有方法。

付款后,您可以直接下载三份四年级UASA国语模拟试卷和【国文UASA作答技巧】的PDF文件。

常见问题

 1. UASA国文考卷的选择题不是应该只有三个选项(ABC)而已吗?
 • 其实UASA考卷的格式,每个科目都不一样。英语考卷的选择题的确只有三个选项(ABC),但国语UASA考卷的选择题依然有四个选项(ABCD)
 • 详情请看这篇文章:Format UASA Bahasa Melayu

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2023 UASA Standard 4 Bahasa Melayu for SK & SJKC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Vendor Information

Vendor: Teacher Ant

You may also like…

2023 UASA Bahasa Melayu Tahun 4 SK & SJK2023 UASA Standard 4 Bahasa Melayu for SK & SJKC
Original price was: RM29.90.Current price is: RM16.90.